Posté le 20 Fév 2019 dans Non classé | No Comments

Bibliografia 1. Baczyska M., sukces Wychowania w Szkole, w: « Edukacja i Dialog » NR 123/2005 2. Cielik J., Osobowo nauczyciela a postawy Interpersonalne, w: « Kwatralnik Nauczycielstwa Polskiego » Warszawa 1984 3. Denek K., O Nowy ksztat Edukacji, Toru 1996 r. 4. Jedliska K., Wybrane Cechy osobowoci nauczyciela szkoy Podstawowej, « Nowa Szkoa », Nr 1/1984 r. 5. Karglowa A., dlaczego dzieci nie lubi szkoy?, WSiP, Warszawa 1991 r. 6.

Kasprzak L., Model nauczyciela kztatujcego postawy Obywatelskie modziey, W: Dowiadczenia i projekcja przyszoci w treciach pedagoicznego ksztacenia nauczycieli, Bydgoszcz 1999 r. 7. Kunikowski J., Zawd nauczyciela i wychowawcy, w: « Edukacja dla bezpieczestwa, Nr 3/2005 8. Kuma J., Nauczyciele szkoy przyszoci, Krakw 2000 r. 9. OKO W., Osobowo nauczyciela-wychowawcy, Warszawa 1969 r. 10. Marczyski A., Szerlg A., Walory osobowociowe nauczycieli problemem ciagle aktualnym, « Nowa Szkoa » NR 7-8/1983 r. 11. Miciska-yniak I., dzieci patrz na NAS, « ycie Szkoy » NR 10/1983 r.

12. Schulc R., nauczyciel-innowator, WSiP Warszawa 1989 R. 13. egnaek K., Osobowo nauczyciela w opinii uczniw wojewdztwa mazowieckiego, w: « Nowa Szkoa », Nr 5/2005 r. H. Grabowski (2000) zdefiniował nauczycielajako specjalistę w dziedzinie ludzkiego zachowania, którego Praca polega na intencjonalnym motywowaniu do jego zmiany w kierunku społecznie pożądanym. Nauczyciel według Z. żukowskiej (1993) à Zawodowy i powołanie, à zdolności wrodzone i wyuczone, à odpowiedni zbiór Cech osobowości i temperamentu, à umiejętność poświęcania się dla Dobra innych osób, à Miłość do dzieci. Praca w Zawodzie Musi przynosić nauczycielowi przyjemność i satysfakcję, bez względu na różne okoliczności i sytuacje (NP. Stan materialny).

K. Konarzewski (1998) stwierdził bardzo jednoznacznie, że nauczyciel à szlachetny zawód; szkoda, że nauczyciele w SWEJ większości ne niego nie dorastają. Nauczyciela idealizuje się i poniża zarazem. Społeczeństwo-uczonych ustami i nieuczonych-Oddaje Cześć abstrakcyjnej wizji Nauczycielstwa, par zaraz z tym samym zapałem krytykować, napominać, ośmieszać rzeczywistych nosicieli tej Roli Zawodowej (Konarzewski 1998).